ژانر‌ها: درام جنایی

فیلم Rebecca 1940 زیرنویس فارسی

فیلم Rebecca 1940

زنی خودآگاه با تطبیق با نقش جدید خود به عنوان همسر یک اشراف و اجتناب از مرعوب شدن توسط حضور طیفی همسر اول خود، دستکاری می کند.

نمایش فیلم