دانلود سریال Slow Horses زیرنویس فارسی

دانلود سریال Slow Horses

تیمی از ماموران اطلاعاتی بریتانیا را دنبال می کند که به دلیل اشتباهات پایان کار خود به عنوان بخش تخلیه MI5 خدمت می کنند.

فصل دوم - قسمت 06