سال انتشار: 1979

فیلم Alien 1979 زیرنویس فارسی

فیلم Alien 1979

خدمه یک فضاپیمای تجاری پس از بررسی یک انتقال ناشناخته با یک شکل حیات مرگبار مواجه می شوند.

نمایش فیلم