ژانر‌ها: وسترن

سریال Lawmen: Bass Reeves زیرنویس فارسی

سریال Lawmen: Bass Reeves

درباره قانونگذار افسانه ای باس ریوز، یکی از بزرگترین قهرمانان مرزی و یکی از اولین معاون سیاهپوست مارشال های غرب رودخانه می سی سی پی در تاریخ آمریکا.

قسمت 08 از فصل اول اضافه شد